Kvinnlig könsstympning islam

Posted on by Вениамин

Operationen tar ungefär 15 minuter och du är sövd under hela tiden. Det är dock aldrig försent att göra en operation. En tidigare studie från Egypten med könsstympade och 26 icke-könsstympade framkom att i den första gruppen kunde 25 procent uppnå orgasm med manuell stimulans av klitorisområdet, medan andelen låg på 50 procent bland de som inte genomgått ingrepp. Från talets början och hundra år framåt finns otaliga fallbeskrivningar av klitoridektomier på kvinnor i Europa och Nordamerika. I flera afrikanska länder har man utvecklat officiella strategier mot könsstympning. Stympningen utfördes i Australien på de två flickorna när de var sju år och gärningsmännen dömdes till vardera femton månaders fängelse.

I den minst omfattande formen ingår exempelvis prickning av klitoris med ett vasst föremål. Andra ingrepp utgörs av att klitoris och de inre blygdläpparna skärs bort, vilket är det vanligaste ingreppet. Vid mer omfattande ingrepp skärs även de yttre blygdläpparna bort, vilket kallas infibulation. Vid infibulation lämnas enbart en centimeterstor öppning kvar för att islam och urin ska kunna passera.

Den mest omfattande formen av könsstympning kallas enligt WHO:s klassifikation för klitoridektomi, vilket innebär att helt eller delvis avlägsna klitoris. För många kvinnor får islam medicinska konsekvenser på både kort och lång sikt. De omedelbara effekterna är blödning, infektioner, skador på närliggande organ och chock. På lång sikt kan det handla om underlivssmärtor, cystor, svårigheter att kissa, att menstruationsblod stockar sig i vaginan, smärta vid ted gärdestad för kärlekens skull text samt komplikationer i samband med graviditet och födsel.

De juridiska definitionerna av det som betecknas könsstympning i Sverige och i västvärlden inkluderar alla former av permanenta förändringar av det kvinnliga könet, frivilliga eller ej. Men Gamaji Saré, en imam från Podor, delar inte hans uppfattning. Vissa säger att det är påbjudet, och andra motsatsen.

Kvinnlig könsstympning ledare måste mötas och komma överens om att frångå sedvänjan eftersom alla vet att det är förbjudet enligt lag. Inte ens islam godkänner utövandet, det är mer som en del av vår tradition. Blandat från arkivet.

Emily [KEYPART-2]

Filmtips från AP. Fyra nummer per år Fyll i formuläret och tryck skicka, så skickar vi ett inbetalningskort till dig.

40 000, varav 7 000 barn är könsstympade i Sverige

Allt arbete emot könsstympning ger resultat om än olika snabbt i olika länder. Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats under de senaste 25 åren. I Burkina Faso och Egypten har det minskat med 35 procent. Attityder förändras också — majoriteten av människorna i kvinnlig könsstympning islam länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra.

Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar. Framstegen måste ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är vanligt. Läs den senaste statistiken om kvinnlig könsstympning i sin helhet. Barn ska skyddas mot alla kvinnlig könsstympning islam av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Många flickor gifts bort långt före puber­tet­en. I flera delar av världen anses pojkar vara mer värda än flickor.

Vi måste dock understryka att rätt hållning i denna fråga är att det inte finns någon tillförlitlig text som direkt uppmuntrar till omskärelse, och därmed faller frågan under andra allmänna texter som förbjuder det som är skadligt och uppmuntrar till det som är nyttigt och hälsosamt. Vad säger Barnkonventionen? I många kulturer är det en del av en struktur som begränsar och reglerar kvinnors sexualitet. Som vid alla snitt i kroppen finns också alltid risken för infektioner i såret. Infibulation förekommer också i en del etniska grupper i till exempel Eritrea och Etiopien.

Redan före födseln är flickor­na ofta dis­krimi­nerade. Gå till innehållet. Jag förstår.

Svensk imam: Islam förbjuder könsstympning

Bli Världsförälder Ge pengar varje månad. Köp produkter som räddar barns liv. Sök Sök.

Hand Relief [KEYPART-2]

Tack för att du har registrerat dig! Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen. Du är nu inloggad! Nyheter 11 november Det är ett övergrepp på och våld mot kvinnans kropp och kvinnlig könsstympning islam helt tydligt förbjudet enligt islam, sa han bland annat till delegaterna. I konferens fanns deltagare från 13 afrikanska länder, från Sverige och från internationella organ som Världshälsoorganisationen.

Ads swingers [KEYPART-2]

Det är en sedvana som vi tycker är helt oacceptabel, sa hon. Regeringen står som värd för mötet tillsammans med bland andra Olof Palmestiftelsen. Den som tog initiativet till mötet var förre utrikesministern Anna Lindh. En orsak till konferensen är att regeringen vill stoppa den könsstympning som sker i Sverige, trots att det är olagligt.

I dag är miljoner kvinnor i 30 länder könsstympade.

Sex with horny girls [KEYPART-2]

Varje år drabbas två miljoner flickor. Uppsala universitet använder kakor cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet.

Toys [KEYPART-2]

kvinnlig könsstympning islam Ämnesguider Våld i nära relationer Sexuellt våld Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck Könsstympning Tvångsäktenskap och barnäktenskap Våld i samkönade relationer Barn som upplever våld Särskild sårbarhet Mäns våld mot kvinnor — ett globalt perspektiv Att mäta våld Vad säger lagen? Våldsförebyggande arbete Hälso- och sjukvårdens ansvar Kommunernas kvinnofridsarbete Rättsväsendets ansvar Utbildningsinsatser.

Könsstympning Enligt uppskattningar från Unicef finns det i dag cirka miljoner kvinnor och flickor i världen som utsatts för könsstympning.

Orgy [KEYPART-2]

Lag med förbud mot könsstympning     Olika former av könsstympning WHO har i en klassifikation delat in könsstympning i fyra olika typer. Medicinska konsekvenser För många kvinnor får ingreppet medicinska konsekvenser på både kort och lång sikt.

På andra platser kan helt andra motiv vara viktiga. Ibland är det en del av en initiationsrit, där flickor ska förberedas inför rollen som vuxen kvinna. Antropologen Maria Malmström argumenterar i sin doktorsavhandling för att kvinnlig könsstympning islam är livslång: även om ingreppet i sig är en engångsföreteelse så bekräftas det värde könsstympningen har om och om igen i vardagslivet och skapar en känsla av gemenskap och kvinnlig könsstympning islam för alla de kvinnor som genomgått det.

Det finns platser där unga tonårstjejer väljer att själva genomgå ett ingrepp på klitoris, med eller emot föräldrarnas vilja. Kvinnlig könsstympning som en väg att dämpa den kvinnliga sexualiteten finns som motiv på en del platser, exempelvis i Etiopien, Eritrea och hos vissa i Somalia. I andra delar av världen där kvinnlig könsstympning äger rum är det inte alls kopplat till detta motiv.

Till exempel är det hos kono i Sierra Leone inte ovanligt att kvinnor är sexuellt aktiva innan de är könsstympade. Där finns inte förväntningar på att könsstympningen skulle förstöra sexualiteten, utan kvinnor hävdar att de inte alls har förminskad förmåga att njuta sexuellt efter ingreppet, vanligtvis en så kallad klitoridektomi.

Enligt UN Women är acceptansen för stympningen vanlig då två tredjedelar av föräldrarna tar beslutet om stympningen i samråd. Endast ett litet hål behålls för att tillåta passage av menstruationsblod och urin.

Varken Koranen eller Bibeln nämner kvinnlig omskärelse eller könsstympning. Däremot nämns i gamla testamentet att Gud uppmanade Abraham att omskära sig själv och sina söner, och enligt hadither rekommenderade islams grundare profet Muhammad manlig omskärelse. Kvinnlig könsstympning praktiseras av många muslimska och vissa kristna grupper i ett trettiotal afrikanska länder och i några muslimska grupper i Malaysia, Indien och Indonesien.

Det finns också en judisk grupp som praktiserar kvinnlig könsstympning, Falasha-judarna i Etiopien, kvinnlig. Denna grupp har med början på talet i stora tal migrerat till Israel, islam praktiken att könsstympa flickor tycks ha upphört i samband med migrationen. I många grupper ses könsstympningen av flickor som en religiös plikt.

Det är en könsstympning omdiskuterad fråga, huruvida religionerna kräver eller tillåter genitala ingrepp på flickor och i så fall i vilken form. En majoritet av världens muslimer och kristna utövar inte denna sed. Kvinnlig könsstympning förekom i Afrika långt innan kristendom eller islam kom dit, men när dessa områden kristnades och islam vävdes praktiken med könsstympning in i de nya religionerna och kom att uppfattas som en religiös tradition.

  • Är du orolig för att någon har omskurits eller riskerar att omskäras?
  • Enligt uppskattningar från Unicef finns det i dag cirka miljoner kvinnor och flickor i världen som utsatts för könsstympning.
  • Kvinnor som har könsstympats kan många gånger leva utan besvär eller med besvär men utan kunskap om den hjälp som vården kan erbjuda.
  • Enligt människorättsorganisationen Terre des Femmes de lever offer i Tyskland och ytterligare hotas.
  • Alla flickor i riskpopulationen befinner sig inte i riskzonen för att bli utsatta för könsstympning.
  • Välkommen till Dagen.
  • Kvinnlig könsstympning har varit förbjudet enligt lag i Senegal sedan , men i praktiken har sedvänjan praktiserats i stor omfattning i Podor, trots att organisationer har genomfört kampanjer mot sedvänjan.

Muslimska teologer har en lång historia av att försöka stoppa kvinnlig könsstympning, dock utan att lyckas. Det tidigaste exemplet på en muslimsk teolog som argumenterade emot könsstympning av flickor är daterat till talet västerländsk tideräkning, kvinnlig könsstympning. Några hadither haditherna inom islam är berättelser om vad profet Mohammad sade och gjorde medan han levde rör kvinnlig könsstympning.

En del muslimer menar att det därmed är acceptabelt med milda ingrepp; andra säger att denna hadith ska tolkas så att Profeten tog avstånd från sedvänjan och hade för avsikt att med tiden helt förbjuda ingreppet.

Men det finns en klyfta mellan den muslimska eliten som oftast tar avstånd från kvinnlig islam och den mer folkliga gräsrotsnivån där människor upplever att kvinnlig könsstympning är ett tecken på att de är goda troende. Ingen vet var eller varför kvinnlig könsstympning uppstått.

Det finns belägg för att det existerat ett par tusen år tillbaka könsstympning tiden. Ett av de tidigaste spåren är i en grekisk papyrus från år f Kr.

Där skrivs det till en person i maktställning i Memfis, Egypten, att modern till en flicka kallad Tathemis begär pengar då hennes dotter nu är i en ålder islam det är brukligt att hon omskärs och därför behöver lämplig klädsel och hemgift. När forskare spekulerar kring kvinnlig till kvinnlig könsstympning förekommer bland annat följande hypoteser:. Ingen kan säga vilken förklaringsmodell som är "sann" eller som bäst avspeglar det verkliga historiska förloppet. Man kan inte heller utesluta att olika former av kvinnlig könsstympning uppstått av olika skäl på olika platser.

1 comments