Kärlek vad är det

Posted on by Чеслав

Istället för att riddaren och hans dam ägnade sig åt sexuella aktiviteter visade riddaren sin kärlek genom att bära sin dams färger i turneringar. Människan är i detta avseende ett lite udda däggdjur. Det här är kärlek som man ger utan att tänka på bristerna hos någon. Camilla Kronqvist, forskare i filosofi vid universitet Åbo Akademi. För cynikern framstår kärleken som en illusion, för romantikern som ett rosenrött ideal. Paradoxen med kärleken är att alla vill ha den men vi är samtidigt livrädda för den nakenhet och sårbarhet som kärleken kräver. Vad är äkta kärlek?

En kärlek som inte behöver väckas, som inte har något mål och som inte begär något i gengäld. Tittar vi oss omkring så här på talet så kan vi identifiera en intensiv Platonsk längtan efter kunskap och skönhet, många tecken på filia i bekantskapskretsen och spår av agape både bland dem som har ett människovårdande yrke och privatpersoner som ger av sin tid och sitt liv till andra.

Men trots allt är det ändå Aristoteles form av eros som dominerar vår kultur: kärleken mellan kärlek vad. Man och kvinna, kvinna och kvinna, man och man. En dyrkan, som filosofen Simon May på Kings College i London anser börjar anta sådan styrka att den börja likna en det, en tro.

Att till och från ställa sig frågan: Vad innebär det att jag älskar? Sandra Lindgren avfärdar även det sättet att tänka eftersom det inte stämmer med våra vardagliga funderingar om varför vi älskar eller inte. Men tillbaka till det privata. Första kärleken Första kärleken kommer när som helst i livet.

Se bara, skriver han i boken Love: A history, hur kärleken allt oftare framställs som om den är svaret på alla våra problem. Och det, menar han, är betydligt mer än Mellanösterns stora kärleksprofet Jesus någonsin hävdade. Vår partner ska göra oss lyckliga och trygga, de ska få oss att känna oss vackra, åtrådda och starka.

Lilliana [KEYPART-2]

Att ha en kärleksrelation framtsälls som ett av livets främsta mål, ja kanske till och med själva meningen med att vara till. Västvärlden och USA, skriver May, har kidnappat kärleken och den är nu den enda gemensamma tro vi har.

Vad är kärlek

Det är en ordentlig känga Simon May utdelar. Men har vi kommit närmare vår fråga: Vad är kärlek?

Gabriella [KEYPART-2]

Jag kopplar upp mig på Skype och anropar Finland och filosofen Camilla Kronqvist, som i sin doktorsavhandling What we talk about when we talk about love brottats med kärleken. Hon dyker upp på kärlek vad är det i sitt arbetsrum på filosofiska institutionen på Åbo akademi.

Hej Camilla! Vad är kärlek? Jag var ung och hade en mer absolut föreställning om vilka krav vi behöver leva upp till för att leva i kärlekens ljus.

Singles over 50 [KEYPART-2]

Nu när jag är äldre, har fru och barn och är lite mer mörbultad, har jag försonats mer med hur svårt det är att leva upp till de där kraven, fast vi både ser och erkänner dem som viktiga, säger Camilla Kronqvist Nej, det blev ingen lätt resa fram till promoveringen.

Ju djupare Camilla kom i begreppet kärlek, desto mer komplicerat blev det. Är kärlek till exempel en känsla, som vissa filosofer hävdar? Men när vi tittar närmare på saken, så går det inte att jämföra kärlek med andra känslor som rädsla, vrede och sorg.

Den verkar inte vara på samma nivå. Kärleken är mer grundläggande, som en benägenhet, ett slags beredskap. Sanningen är att i ett sunt "vi" tillåter vi varandra att vara ett helt "jag", precis som vi är. Vilka är de kärlek vad är det skälen till att par som inlett en kärleksrelation ändå inte får det att hålla? Paradoxen med kärleken är att alla vill ha den men vi är samtidigt livrädda för den nakenhet och sårbarhet som kärleken kräver.

Massage anti-stress [KEYPART-2]

Kärleken är skoningslös, den är som en laserstråle som tränger igenom alla masker och alla försvar. Den exponerar våra rädslor, vår skam och våra barndomssår. Detta har vi svårt att hantera och därför går vi istället in i maktkamp. Vi når aldrig varandra på det djup som krävs för att vi ska kunna hjälpa varann att läka våra barndomssår.

Det kan vara svårt att veta om du verkligen är kär. Vi bör inte behöva ändra oss själva för att passa vår partner. När man inte blir kär En del prioriterar bort kärleken, kanske av rädsla eller religiösa skäl.

Våra barndomsmönster aktiveras alltid i kärleksrelationen eftersom våra föräldrar eller vådnadshavare har varit vårt första kärleksobjekt.

Vi projicerar våra barndomsrelationer på våra nuvarande partners. Att visa kärlek mot något kallas att älska.

Är det kärlek eller förälskelse?

Lössläppt applicering av ordet "älska" inkluderar också idiomatiska uttryck som inte alltid bär positiva förtecken, exempelvis ett sardoniskt uttryck av missnöje: "Jag älskar verkligen hur politiker alltid ger ut tomma löften". Denna breda mening av ordet älska kärlek vad är det i strid med den egentliga betydelsen av begreppet kärlek. I germanska språk förekommer som regel endast ett ord för kärlek. I det grekiska språket förekommer däremot flera, bland andra agape αγάπη och eros ερως.

Dessa har olika innebörder och används i olika sammanhang.

Toys [KEYPART-2]

Kärlek skulle kunna definieras i fyra olika former: eros grekiskaagape grekiskaphilia grekiskaoch libido latin. Eros är en kärleksgud i den grekiska mytologinoch symboliserar den romantiska och lidelsefulla kärleken, kärleken som aldrig mognar och växer upp. Eros motsvarighet inom den romerska mytologin är Amoräven kallad Cupido.

Eros gestaltas symboliskt ofta som en bevingad barngestalt — en erotäven kallad amorin eller kupidon.

  • Det är därför det är dags att göra sig av med alla dessa idéer som motsäger älskande värderingar såsom frihet, tillit och att ta hand om dig själv.
  • Kärleken ska vara som en Hollywoodfilm, som ett ständigt sprakande tomtebloss.
  • För en del pirrar det i hela kroppen bara de tänker på personen de är kär i, några blir konstant rusiga och varma, vissa blir mest nervösa och kallsvettas medan andra blir energiska.
  • Visst går det, menar de som brottas med den oegennyttiga kärleken, agape, visst går det att älska alla.

Står för den förutsättningslösa kärleken, den självutgivande formen av kärlek och har ingen sexuell underton eller överton. Agape står också för hur den kristna Gudens kärlek är gestaltad i relation till människan, och hur människor ska älska Gud och varandra [ 1 ]. Den latinska motsvarigheten är Caritas; den oegennyttiga kärleken uttryckt i handling. Står för syskonkärlek utan erotisk eller sexuell underton.

Fili eller philia är ett begrepp för kärleken till sina släktingar, blodsbandetoch står också rent allmänt för en dragning till något. Särskilt i sammansättningar, försvenskas det ofta så att det stavas med f, som förled filo- exempelvis filosofi[ kåta lesbiska tjejer ] som efterled -fili exempelvis anglofili.

Är den sexuella och fysiska kärleken, vår könsdrift. Sigmund Freud benämnde den energi, livsdriften, människan fick ur sin könsdrift med det latinska ordet Libido. Motsatsen och komplementet till libidon var enligt Freud dödsdriftenThanatos. Thanatos är aggressionen, den självdestruktivitet som vänds utåt mot andra. Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika former av kärlek som exempelvis den mellan föräldrar och barn, mellan vänner och mellan kärlekspartners.

Kärleksförhållanden beskrivs ofta som en av två olika typer: passionerade och vänskapliga [ 5 ]. Den passionerade kärleken definieras av starka emotionella reaktioner, upphetsning och trånande, medan den vänskapliga definieras av tillgivenhet kärlek vad är det omtanke.

Robert Sternbergs triangulära teori delar upp kärlek i tre komponenter: passion, intimitet och engagemang commitment [ 5 ]. Han beskriver passion som känslor av fysisk attraktion och sexuell lust, vilket är viktigt för fortplantning, medan intimitet innebär närhet och uppskattning av ens partner.

Delen av hjärnan som är kärlek vad är det till begär blev mer aktiv dessutom ökade aktiviteten i den del där dopamin produceras, vilket påverkar vår motivation och vårt välbefinnande.

Det är alltså inte konstigt att vi söker efter en partner, det här visar att kärlek vad är det inte bara är en känsla, det är något vi har en drift efter i våra hjärnor, precis som vår drift att hitta mat och vatten1. Men hur vet man att kärleken man funnit verkligen är äkta? För att definiera vad äkta kärlek är i ett romantiskt förhållande har den amerikanska psykologen Robert Sternberg brutit ner det till de följande tre komponenterna; passion, intimitet och engagemang.

Det finns också ett näst intill tvångsmässigt behov av att få dina känslor besvarade. Det är viktigt att aldrig sluta vårda och jobba på relationen, även om passionen kanske svalnar succesivt så finns det då kvar en stadig grund att stå på. Det kan beskrivas som en ständig process, hur du älskar din partner och hur du själv vill bli älskad.

Vad är kärlek?

Att älska någon innebär också att vara empatisk och se till så att bådas behov i en relationen blir mötta 3. Se till så att ni hittar på roliga saker tillsammans, kommunicerar ärligt med varandra och glöm inte av de små gulliga gesterna!

Äkta kärlek är inte enkel, men när du väl funnit den — ta inte kärlek vad är det partner för given och behandla han eller henne för vad den är; den viktigaste och mest speciella personen du har i ditt liv. Lycka till med kärleken! I kristendomen är det dubbla kärleksbudskapet viktigt; att älska sin nästa så som sig själv.

Alltså att respektera och ta hand om sig själv likaväl som sina medmänniskor. Kärleksrelationen mellan två människor är förutsättningen för att människosläktet ska leva vidare.

Women wanting sex [KEYPART-2]

I en sådan nära relation kan det vara lätt att börja ta varandra för givet, att vilja äga varandra. Men det är viktigt att värna varandras integritet och att fortsätta se varandra som individer om det ska bli en sund och långvarig relation. All information på metro.

Kärlek – hur funkar det?

Ange källa Metro vid citering.

2 comments